Ster(k) in Leren

Beelddenken
Inmiddels ondersteunt wetenschappelijk onderzoekvan de Universiteit van Amsterdam het leren als een beelddenker. Voor meer info klik hier

Signaleren van Beelddenken.
Het signaleren van de mogelijkheid dat een kind beelddenker is gebeurt middels een onderzoek dat ongeveer 1 uur duurt. Indien dit onderzoek de richting wijst van beelddenken is het mogelijk een uitgebreid beelddenkonderzoek te laten doen dat ongeveer 4 uur duurt.

 

Zit er volgens u meer in uw kind dan er op school uitkomt?

Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten. Of zijn de prestaties wisselend. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. Het kan dan zijn dat de leerling een beelddenker is. Dat betekent dat het informatie op een andere manier verwerkt dan over het algemeen op school aangeboden wordt. De leerling denkt meer in beelden dan in woorden. Er is sprake van ruimtelijk, drie-dimensionaal denken, vaak snel en ongeordend. In één oogopslag kunnen beelddenkers een ingewikkelde situatie overzien. Ze associëren razendsnel en komen vaak tot originele oplossingen. Vraag je ze echter dit te beredeneren dan staan ze ‘met een mond vol tanden’. Of beter gezegd, een hoofd vol beelden en een onvermogen dat allemaal logisch in woorden om te zetten. Je kunt namelijk 32 beelden per seconde denken en maar 2 woorden per seconde. Dat is dus niet bij te benen. Gewoon, simpelweg iets uit je hoofd leren, erin stampen is voor een beelddenker moeilijk. Dat kan problemen opleveren met bv rekenen (oa tempo) en spelling. Ook het handschrift van een beelddenker is vaak moeilijk leesbaar.
handschrift en spelling
Als niet (h)erkend wordt dat het om een beelddenkende leerling gaat worden er al snel allerlei oordelen geveld. Let niet op, dwaalt altijd af! Niet geconcentreerd. Hij zou nu toch die tafels wel eens uit zijn hoofd moeten kennen! Werkt er dus niet aan. Dat handschrift is niet te lezen! Spellingsfouten die toch echt niet meer kunnen. Kortom: teleurstelling bij ouders, leerkrachten. En onzekerheid en afname van zelfvertrouwen bij de leerling.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één à twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen; het is een slimme, ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit... waar zit het probleem?
Door de nog grote onbekendheid met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en ontstaan er met de jaren op de basisschool steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen.

'Is mijn kind een beelddenker?'
 

Met een individueel beelddenkonderzoek is vast te stellen of de geconstateerde problemen ontstaan omdat de leerling beelddenker is. Als dat inderdaad zo is, reikt het uitgebreide verslag allerlei mogelijkheden aan waarmee de leerling zelf, de ouders en de school de kracht van het beelddenken kunnen gaan inzetten om bepaalde problemen het hoofd te bieden.

wereldspel

Waaruit bestaat het signaleren van beelddenken?

Om te bepalen of er misschien sprake is van beelddenken wordt het wereldspel afgenomen, een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen (huisjes, bomen, beesten, etc.) Hiermee wordt een dorp gebouwd. Uit de wijze van vormgeven kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Een belangrijke categorie hierbij is ‘het koppelen’. Wanneer meer dan 60 % van het materiaal gekoppeld is, dan wijst dit bijna altijd zeker in de richting van beelddenken. Ook zie je dan vaak dat het materiaal op een eigen manier, anders dan oorspronkelijk bedoeld, gebruikt wordt. Daarnaast kan het kind persoonlijkheidskenmerken in het spel vrijgeven, zoals faalangst, communicatieproblemen, bedreigde persoonlijkheid, protestgedrag, agressie en opvoedingsproblematiek.

Naast het wereldspel wordt ook een test Meervoudige Intelligentie op de computer afgenomen.

De kosten voor het uitvoeren van het wereldspel inclusief verslag bedragen € 120 (1 uur durend onderzoek).

Beelddenk onderzoek®.
Een beelddenk onderzoek bestaat uit een Individueel Onderwijskundig Onderzoek. Hiermee kan vastgesteld worden of de leer- en/of gedragsproblemen van een kind/tiener veroorzaakt worden doordat het kind een beelddenker is. De bevindingen uit her onderzoek worden vastgelegd in een uitgebreid verslag met handreikingen voor kind, ouders en school.
De kosten voor een beelddenkonderzoek bedragen € 335,- (4 uur durend onderzoek inclusief verslag).
Ster(k) in Leren voert zelf geen uitgebreid beelddenkonderzoek uit. We verwijzen u daarvoor naar een van de onderzoekers die te vinden zijn op de website van Beelddenken in de Praktijk.

terug

| Site Map | Algemene Voorwaarden | ©2007 Warempel