Ster(k) in Leren®

Basisschoolleerlingen

 

Een peuter leert spelenderwijs. Leren gaat met alle zintuigen: zien, horen, proeven en ruiken, aanraken en voelen, en vervolgens zelf doen.
Op de basissschool leren kinderen allerlei nieuwe vaardigheden waarbij het spelenderwijs leren op de achtergrond raakt. Lezen en rekenen krijgen vaak de hoofdrol. Het ene kind pakt dit snel op, de ander raakt in verwarring en worstelt zich met meer of minder succes hier door heen. Plezier en zelfvertrouwen maken plaats voor 'geen zin hebben om naar school te gaan' en 'faalangst'.

Zo vroeg mogelijk signaleren dat het met het kind 'niet lekker loopt op school' biedt de mogelijkheid het plezier en zelfvertrouwen weer terug te brengen. Zo wordt de kans groter dat het zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt.

Werkwijze Ster(k) in Leren

Mijn inzet is om kinderen op een plezierige manier succesvolle (leer)ervaringen op te laten doen. Ik speel daarbij in op hun sterke kanten. Kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en bloeien weer op.

Beelddenkonderzoek®
Een beelddenk onderzoek is zinvol vanaf halverwege groep 3. Als bijvoorbeeld blijkt dat het kind het leren lezen niet te pakken krijgt. Als namelijk blijkt dat dit met het beelddenken te maken heeft, is men er vroeg genoeg bij om het kind ook het taaldenken te leren gebruiken.

Een beelddenk onderzoek bestaat uit een Individueel Onderwijskundig Onderzoek. Hiermee kan vastgesteld worden of de leer- en/of gedragsproblemen van een kind veroorzaakt worden doordat het kind een beelddenker is.

Beeld en Brein® Schoolbasis
De Beeld en Brein® methode is nu ook beschikbaar voor jeugd vanaf groep 5 van de basisschool. De kinderen leren met de unieke Beeld en Brein® werkvormen te leren en te werken.
Tevens zal deze training een groot deel mentale weerbaarheid bevatten, omdat juist in de basisschoolleeftijd de faalangst en onzekerheid ontstaan.


Informatie
De training Schoolbasis Beeld en Brein® wordt in 8 bijeenkomsten in groepjes van 4 kinderen gegeven. We garanderen zo voldoende ruimte voor het leerproces en persoonlijke aandacht. De kosten bedragen : € 225,- per kind, inclusief materiaal, het boek Schoolbasis Beeld en Brein® en drinken.

terug

| Site Map | Algemene Voorwaarden | ©2007 Warempel